O B A V J E Š T E NJ E


Poštovani šahovski prijatelji,

Novi sajt se nalazi na adresi www.sahcg.me
Molimo Vas da koristite novi domen i adrese.
Nove adrese su:

Maja Ljumovic, v.d administratora